با ارائه محصولات فناروانه جدید صورت گرفت

حضور  مگفا در اولین نمایشگاه حمل و نقل ایران

 اولین نمایشگاه راهداری، راهسازی، حمل و نقل و صنایع وابسته با حضور وزیر محترم راه و معاون وزیر افتتاح گردید.

بنا به گزارش ایدرو نیوز ، در این نمایشگاه  که برای اولین بار برگزار می گردد،‌بخش تحقیق و توسعه و نرم افزار با ارایه راه حل های سازمانی مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات حضور دارد.

حضور  مگفا در اولین نمایشگاه حمل و نقل ایران

حضور  مگفا در اولین نمایشگاه حمل و نقل ایران

 در این نمایشگاه ،‌مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا ) ،‌از شرکت های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به معرفی محصولات خود در حوزه های سیستم های حمل و نقل هوشمند، رایانش ابری، کسب و کار هوشمند، سیستم های یکپارچه و اینترنت اشیا در حوزه های مرتبط با راهداری و جاده می پردازد.

حضور  مگفا در اولین نمایشگاه حمل و نقل ایران

حضور  مگفا در اولین نمایشگاه حمل و نقل ایران

گفتنی است مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) از سال ۱۳۸۲ به عنوان شرکت تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازماندهی و متمرکز نموده است. این شرکت هم اکنون از طریق واحدهای کسب و کار و شرکت‌های مشارکتی وابسته بخش در زمینه مدیریت،‌ نظارت، مشاوره، ارائه محصولات و خدمات و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ICT حضوری فعال و مؤثر در بازارICT کشور دارد.

ماموریت