مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش آنلاین پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار عنوان کرد:

صنعت مشاوره باید به سوی مشاوره های فناورمحور سوق پیدا کند

ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش آنلاین پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار اظهار داشت: صنعت مشاوره باید به سوی مشاوره های فناورمحور سوق پیدا کرده و به پیاده سازی استراتژی های مختلف منابع انسانی کمک کند.

به گزارش ایدرونیوز ، کیانی بختیاری شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی (شمسا) را واجد این تکنولوژی دانست و به شرکت کنندگان اطمینان داد تمامی فناوری ها و برترین مشاوران در این شبکه به کار گرفته خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد کسانی که در دوره های پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار شرکت می کنند به عنوان مشاوران ارشد در سازمان مدیریت صنعتی مشغول به فعالیت شوند و پروژه ها و طرح های ملی را رقم بزنند.