حمایت ایدرو از توسعه فناوری صنعت خودرو

تفاهم‌نامه چهارجانبه میان گروه صنعتی ایران‌خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق بازنشستگی صدا و سیما و ایستگاه نوآوری شریف با هدف حضور موثرتر فناوری‌های نوین در صنعت خودرو به امضا رسید.

ایجاد زیر ساخت مورد نیاز جهت توسعه شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری در حوزه مرتبط با صنعت خودرو و فناروی های وابسته محور اصلی تفاهم نامه امضا شده است .

حمایت از راه اندازی شتابدهنده تخصصی در حوزه صنعت خودرو و فناوری های وابسته ، حمایت از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر ، حمایت از ایجاد مرکز نواروی تخصصی جهت استقرار بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در این صنعت و حمایت از ترویج و توسعه فروش محصولات فناورانه مرتبط از دیگر محورهای تفاهم نامه منعقده است .

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، با ضروری خواندن همراستایی با پیشرفت‌های شتابان حوزه فناوری، اظهار کرد: ایدرو برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و اقدامات فناورانه، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدتی را تدوین کرده است.

محسن صالحی نیا با اشاره به اظهارنظرهای مختلف درباره خودروسازی کشور گفت: با وجود همه نقد و نظرها ، واقعیت امیدوارکننده این است که خودروسازی کشور گام های نخست حرکت رو به جلو در بخش داخلی سازی فناوری و قطعات را برداشته و مسیر توسعه و بهبود کمی و کیفی محصولات خود را آغاز کرده است.

صالحی‌نیا، با بیان این‌که تحریم‌ها تمام صنایع و کسب و کارهای مختلف از جمله خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده، ابراز امیدواری کرد: در راهبرد تبدیل تهدید تحریم به فرصت ، صنعت خودرو از طریق افزایش همکاری با شرکت های دانش بنیان‌ بتواند مسیر توسعه را به درستی طی کند و محصولاتی همسو با فناوری های روز عرضه کند.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: ایدرو به عنوان دستگاه سیاست‌گذار از همکاری صنایع خودرو سازی با مراکز دانش بنیان حمایت می کند و در صدد ترغیب و فراهم آوری زمینه های بهم رسانی سایر شرکت‌ها از ظرفیت های درونزایی اقتصاد و فناوری کشور است.