بررسی مشکلات صنعت خودرو

سند جامع صنعت خودرو با نگاه حمایت از ظرفیت‌های داخلی در جلسه فعالان صنعت خودرو با اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی بررسی شد.

به گزارش ایدرونیوز ، در جلسه امروز فعالان صنعت خودرو با اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس، مقرر شد سند جامع صنعت خودرو با نگاه حمایت از ظرفیت‌های داخلی مورد بازبینی قرار گیرد.

فعالان این صنعت از طراحی پلتفرم خودروی ایرانی با ایمنی و کیفیت بالا و قیمت مناسب خبر دادند.