جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰-۳۶

۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی ایدرو و ایمیدرو تهاتر می‌شود

مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تهاتر طلب ها با بدهی‌های سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

به گزارش ایدرونیوز ، بررسی بند ه تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت اجازه دارد مطالبات پیش از سال ٩٧ سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.