بازدید معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از خطوط تولید محصولات جدید ایران خودرو