اجرای فاز مطالعاتی ایجاد بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین شستا از اجرای فاز مطالعاتی ایجاد بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار خبر داد.

به گزارش ایدرونیوز ، سلمان خادم المله افزود: طبق دستور مدیرعامل شستا دستور اجرای فاز مطالعاتی این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شده است و بازدید‌های میدانی تیم کارشناسی نیز در این حوزه صورت گرفته است.

خادم المله در ادامه پتانسیل‌های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را برای ایجاد بندر خشک با توجه به امتیاز‌های حوزه راه و ارتباط مهم برشمرد و اظهار داشت: نزدیکی به پایتخت، دسترسی بسیار آسان و نزدیک به ریل راه آهن، معادن خوب و ظرفیت تولید، راه ارتباطی اصلی جاده‌ای پیش شرط‌های ایجاد بندر خشک است که حوزه ریل راه آهن به عنوان یک پیش شرط اصلی در گرمسار دیده می‌شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین شستا در ادامه گفت: به غیر از ایجاد بندر خشک در گرمسار بنادر خشک دیگری در شهر‌های یزد، آذربایجان و اسلامشهر در فاز مطالعاتی قرار دارند که منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با توجه به پویایی و سرزندگی اقتصادی و حضور ۸۰ مجموعه خصوصی در آن برای فعالیت آینده بسیار منحصر به فرد است.