انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

تفاهم نامه همه جانبه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای میان سازمان مدیریت صنعتی و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی) با امضای مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی)، منعقد شد.

به گزارشایدرونیوز ، این تفاهم نامه در راستای اهداف فناورانه و نیل به رشد اقتصاد دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های سازمان مدیریت صنعتی در توسعه مدیریت و تحول و بهسازی سازمانی از طریق نمایندگی های سازمان در سراسر کشور و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، طرح‌ها،‌ واحدهای تولیدی و صنعتی،‌ خدماتی و بازرگانی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه به امضای طرفین رسید.

ابوالفضل کیانی بختیاری در این جلسه، ضمن بیان تاریخچه ای از سازمان مدیریت صنعتی و برشمردن توانمندی های این سازمان در زمینه هایی نظیر آموزش های تخصصی و کاربردی؛ مشاوره و تحقیق، کانون های ارزیابی مدیران حرفه ای، دوره های آمادگی استخدام و توانمندسازی دانش آموختگان، مشاوره و اجرای مدیریت چابکی و استراتژی برای سازمان ها و … اظهار داشت: علاوه بر این، سازمان مدیریت صنعتی آماده است در خصوص فعالیت های بین المللی مشترک و آموزش های تخصصی با توجه به سوابق تجارب و تعاملاتی که دارد، با شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری همکاری نماید.

وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه فی مابین خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا در تمامی زمینه های مورد توافق در بالاترین سطح، همکاری ها را آغاز نماید.

در این جلسه امیرعباس حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های زیر مجموعه آن آماده ورود به کسب و کار های جدید هستند و سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تجارب و سوابق ارزنده خود می تواند مشاور ما باشد.

وی با برشمردن ظرفیت های شرکت متبوع خود، اظهار داشت: این شرکت و تمامی شرکت های زیر مجموعه آن آمادگی حضور در رتبه بندی شرکت های برتر کشور را که توسط سازمان مدیریت صنعتی اجرا می شود، دارند.

حسینی افزود: تمایل داریم کانون ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی، تمامی مدیران و اعضای هیات مدیره های شرکت های تابعه این هولدینگ را مورد ارزیابی قرار داده و نیازهای آموزشی آنان در تحلیل و ارائه نماید.

در این جلسه همچنین در خصوص پرورش مدیران در تراز جهانی، متخصصان مدیریت در صندوق های بازنشستگی، متخصصان مدیریت هولدینگ و متخصصان مدیریت سرمایه گذاری خطرپذیر و نیز بسته آموزشی جهش تولید بین طرفین گفت و گو و تفاهم شد.