با حکم سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:

مدیر بهره برداری ایدرو منصوب شد

معاون وزیر و سرپرست سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران  بنا به پیشنهاد معاون نوسازی و بهره برداری   در حکمی میر داود اوجاقی را  به سمت  مدیر بهره برداری این سازمان  منصوب کرد.

مشارکت و همکاری در زمینه توسعه تولید و نوسازی و بهسازی صنایع تحت پوشش ، بهسازی و نوسازی کارخانجات تحت پوشش ، ارتقاء شاخص های کلیدی عملکرد صنایع ، نوآوری ، تکنولوژی توسعه زنجیره  های  ارزش و تامین در صنایع تحت پوشش و حمایت و نظارت بر شرکت های زیر مجموعه  از محور ھای حکم امیر بیات است .

میرداود اوجاقی دارای مدرک لیسانس مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر است و در سوابقی کاری خود ریاست  اداره های  توسعه سرمایه گذاری صنایع پیشرفته ، انرژی های نو و کنترل پروژه ایدرو  همچنین عضویت در  هیات مدیره شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما ،  شرکت گسترش کارآفرینی ایران  و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس و ریاست هیات مدیره شرکت گسترش منیزیم آریا و مدیرعاملی  شرکت گسترش الیاف شیشه مرند  را دارد .