باحکم معاون وزیر صمت

نوری امیری معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو شد

معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی محمد نوری امیری را به عنوان معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو منصوب کرد.

امیر بیات در این حکم بر راهبری ،‌ نظارت و توانمندسازی بنگاه های صنعتی تحت مدیریت ،‌ اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تاکید نموده است .

محمد نوری امیری

نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی در ابعاد مختلف ، برگزاری مجامع و ارزیابی عملکرد شرکت ها ، فراهم ساز ی ملزومات ارتقا بهره وری طرح ها و پروژه ها از دیگر موارد ابلاغی رییس ایدرو در این حکم است.معاون وزیر صمت همچنین مشارکت با صاحبان فناوری ، سرمایه گذاران و شرکای استراتژیک برای توانمندسازی بنگاهها را خواستار شده است.
محمد نوری امیری پیش از این همین مسئولیت را در ایدرو عهده دار بود . همچنین در کارنامه این مدرس دانشگاه سوابق اجرایی دیگری چون معاونت برنامه ریزی و توسعه ایدرو ، ‌مدیر کلی بودجه و امور مجامع وزارت صمت ، مدیر کلی آموزش و پژوهش وزارت صمت و  نیز معاونت توسعه مدیریت سازمان محیط زیست ایران به چشم می خورد.