طی حکمی از سوی معاون وزیر صمت ، مدیرکل حراست ایدرو معرفی شد

با صدرو حکمی از سوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، محسن الیاسی به عنوان مدیرکل جدید دفتر مرکزی حراست این سازمان معرفی و منصوب شد.

امیربیات در این مراسم با اشاره به پیشگامی ایدرو در ایجاد بسترهای توسعه پایدار صنعتی از دهه های گذشته نقش حراست در کرامت از منابع انسانی و صیانت از منابع سازمان را بسیار حیاتی برشمرد و افزود : در شرایط جنگ اقتصادی توجه مضاعف به حفظ و امانتداری داده ها و اطلاعات در همه بخش های کشور به ویژه در حوزه صنعت و تولید بسیار با اهمیت تر است .

در این مراسم که با حضور مسوولین حراست کل کشور برگزار شد همچنین از زحمات ناصر بابانتاج مدیرکل پیشین حراست ایدرو که به افتخار بازنشستگی نائل آمده تقدیر و تشکر شد .

الیاسی پیش از این سابقه مدیریت و فعالیت مشابه در بخش های مختلف وزارت صمت از جمله مدیریت حراست موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی را در کارنامه خود دارد.