هفته ششم پویش ملی "تولید، تداوم امید" :

افتتاح ۲ طرح صنعتی در استان مرکزی با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو