ارتباط صنعت و دانشگاه به رشد و استقلال کشور در حوزه تولید کمک می کند

امیر بیات در نشست راهبردی جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت : یکی ویژگی های کشور های توسعه یافته  ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و این ارتباط موجب تعمیق  و هم افزایی در علم و صنعت می شود.

بیات موضوع ساخت داخل را یکی از محورهای برنامه های  وزارت صمت و ایدرو  برشمرد و گفت : پروژه k132  ایران خودرو  با ۹۲ درصد  ساخت داخل  ،  نشان داد  کشور  به چه میزان پتانسیل خوبی در  عرصه تولید و عمل دارد.

رئیس هیات عامل ایدرو  با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت میتواند به رشد و استقلال کشور کمک کند ، تصریح کرد : استقلال کشور در حوزه تولید اولویت کلیدی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بر آن تاکید داشته اند و در سالهای اخیر با توجه به تحریمهای ظالمانه ظرفیت و توان ساخت داخل کشور کمک رسان صنعت بوده است.

امیر بیات با  اشاره به  سابقه ایدرو به عنوان  نخستین سازمان صنعتی وتوسعه ای کشورگفت : ایدرو همچنان کمک به صنعت و انتقال دانش از محیط مراکز علمی پژوهشی و واحدی دانش بنیان به عرصه تولید را در قالب بهمرسانی و طرح رسوخ فناوری به جد در دستور کار خود  دارد .
در نشست  راهبردی جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی حسین مدرس خیابانی  سرپرست وزارت صمت ، سردار حاجی زاده  فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران ، بیات معاون وزیر ور رئیس هیات عامل ایدرو ، مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا و… حضور داشتند.