به همت سازمان مدیریت صنعتی؛

بسته تخصصی کاربردی جهش تولید ویژه بنگاه‌ها در آستانه روز صنعت و معدن رونمایی شد

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی گفت: بسته تخصصی کاربردی جهش تولید ویژه بنگاه ها به همت سازمان مدیریت صنعتی طراحی و در آستانه روز صنعت و معدن رونمایی شد.

بسته تخصصی کاربردی جهش تولید ویژه بنگاه‌ها در آستانه روز صنعت و معدن رونمایی شد

به گزارش ایدرونیوز ، سیدعلیرضا شجاعی با اعلام این خبر، افزود: این بسته ماهیت آموزشی مشاوره ای دارد و کاملا کاربردی و نتیجه گرا و مبتنی بر نیم قرن تجربه سازمان مدیریت صنعتی بوده و با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت صنعتی حدود ۶۰ سال پیش برای حل مشکلات بنگاه ها در دوران رکود و بحران تاسیس شد، بیان کرد: این سازمان بهبود بنگاه های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، صنفی، خدماتی و تجاری را هدفگذاری کرده و سه مأموریت مهم حسن اداره، تقلیل هزینه و افزایش تولید بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ به ویژه در بخش خصوصی را در اساسنامه و دستور کار خود قرار داده است.

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی افزود: با توجه به سال جهش تولید و تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، همچنین برنامه سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص جهش تولید، بسته آموزشی مشاوره ای جهش تولید در مدیریت دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تدوین شد. این بسته بر اساس برخی اطلاعات حاصل از پژوهش های صورت گرفته طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در دنیا و بررسی وضعیت بنگاه های داخلی طراحی شده و ترکیبی از موضوعات مدیریت، منابع انسانی، بازرگانی و بازاریابی، تولید و عملیات و مالی است که به نوعی چالش های مهم امروز بنگاه های ایرانی برای تحقق جهش تولید است.

شجاعی تاکید کرد: در این بسته، منتخبی از ابزارهای پرکاربرد مدیریت و مهندسی صنایع که می تواند به بهبود کمی و کیفی تولید کمک شایانی کند، ارائه شده است.

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی با برشمردن برخی تکنیک ها و ابزارهای بکارگرفته شده برای واحدهای تولیدی و خدماتی در این بسته همچون مهندسی ارزش (VE)، کشف و حل خلاق مسأله، نوآوری نظام یافته (TRIZ) و خلق یک محصول جدید، تعالی سازمانی، ناب سازی (Lean)، مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب و کار (BPM)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تصمیم گیری هوشمندانه در محیط ناپایدار، گفت: برخی از تکنیک ها به رهبری بنگاه مرتبط است و برخی به ساختار و تعدادی هم بهینه سازی عملکرد واحد تولیدی و خدماتی را مورد توجه قرار می دهد و بصورت یکپارچه بنگاه ها را از یک سو به سمت کاهش قیمت تمام شده سوق می دهد و از سوی دیگر به افزایش تولید منجر می شود. بطور مثال با پیاده سازی یکی از این ابزارها ضمن کاهش هزینه، کیفیت تولید حفظ یا حتی ارتقا می یابد و با تکنیک دیگر، اتلاف ها در تولید و حلقه های قبل و بعد آن شناسایی و حذف می شود.

وی ادامه داد: این بسته علاوه بر کمک به بنگاه های فعلی در جهت جهش تولید، می تواند به احیاء بنگاه های راکد نیز کمک کند.

شجاعی در پایان اعلام آمادگی کرد تا با حمایت و پشتیبانی وزارت صمت به ویژه معاونت امور صنایع، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تشکل های تخصصی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور در مسیر احیا، رونق و جهش تولید قرار گیرند.