گزارش تصویری از افتتاح ۳ طرح تولیدی در قزوین با حضور سرپرست وزارت صمت