فياض خبر داد:

روز صنعت و معدن نمونه خوبى از تعامل بخش دولتى و خصوصى است/مراسم روز صنعت و معدن با محدودیت و رعایت پروتکل بهداشتى برگزار می شود

رییس ستاد بزرگداشت روز ملى صنعت و معدن در نشست خبرى خود اظهار کرد: مراسم روز صنعت و معدن امسال محدود تر از سال هاى گذشته برگزار می شود.

روز صنعت و معدن نمونه خوبى از تعامل بخش دولتى و خصوصى است/مراسم روز صنعت و معدن با محدودیت و رعایت پروتکل بهداشتى برگزار می شود

به گزارش ایدرونیوز ، امسال بیست و چهارمین سال است که این مراسم برگزار می شود. در این روز فعالان و تلاشگران جبهه تولید در حوزه صنعت و معدن مورد تقدیر قرار بگیرند.

وى گفت: دستاورد این فعالان در این روز به اطلاع می رسد.

فیاض افزود: در این اجتماع مهم افراد شاخص معرفى می شدند و از صحبت هاى بخش خصوص در بخش دولتى استفاده می شد.

به گفته فیاض، امسال بدلیل بحران کرونا این مراسم به صورت محدود و با رعایت پروتکل بهداشتى برگزار می شود.

وى تصریح کرد: سال هاست بخش خصوصى و دولتى با مشارکت و تعامل نزدیک این مراسم را برگزار می کنند.

فیاض با اشاره به ۴ محور اصلى وزارت صمت بیان کرد: جهش تولید با تمرکز بر صنایع پیشران، توسعه صادرات غیر نفتى و مدیریت واردات، تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام و تنظیم بازار با بهره گیرى از شیوه هاى نوین از ۴ محور اصلى وزارت صمت است که امیدواریم در کنار بخش خصوصى به اهداف پیش بینى شده دست پیدا کنیم.

وى گفت: این همکارى و تعامل خوب میان بخش خصوصى و دولتى می تواند نمونه خوبى براى دیگر حوزه ها باشد.

روز صنعت و معدن امسال در نمایشگاه بین المللى در سالن خلیج فارس با تعداد محدود و رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار می شود.