نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران توسط ایران‌خودرو دیزل:

انعقاد قرارداد ایران‌خودرو دیزل با شهرداری تهران

قرارداد تامین بخشی از نیازهای حمل و نقل شهرداری تهران توسط ایران خودرو میان مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل و شهردار تهران به امضا رسید.

انعقاد قرارداد ایران‌خودرو دیزل با شهرداری تهران

به گزارش ایدرونیوز ، در مراسمی که صبح امروز در شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شد، تفاهم نامه تولید ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس و نیز قرارداد تولید ۲۵۰ دستگاه خودرو به تفکیک ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۱۳۰ دستگاه مینی بوس، برای تامین بخشی از نیازهای حمل و نقل عمومی شهر تهران، میان ایران خودرو و شهرداری تهران امضا شد.
طبق زمان بندی و برنامه تولید ایران خودرو دیزل، تمامی تعهدات مندرج در قرارداد، در ۶ ماه آینده محقق خواهد شد.
گفتتی است در این مراسم، مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و ایران خودرو دیزل، شهردار تهران، اعضای شورای شهر تهران معاون امور صنایع وزارت صمت و نیز سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور داشتند.