تاثیر کرونا بر تولید ناخالص داخلی

اثرات کرونا و بیماری کووید- ۹۱ بر اقتصاد جهانی و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) :

در شرایطی که هنوز پیش بینی روشنی از شیوع ویروس وجود ندارد، نمیتوان پیش بینی قابل اتکایی از تولید ناخالص (GDP) کشورها و در نهایت اقتصاد جهانی داشت. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اعلام کرده است که هر ماه تعطیلی کسب و کارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.

حهت دریافت فایل کامل مطلب اینجا کلیک کنید