رونمایی از خودروهای جدید تولید داخل در حاشیه جلسه هیات دولت