بیست و دومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی توسط سازمان مدیریت صنعتی در کیش برگزار می‌شود

بیست و دومین همایش “عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی ایران” با موضوع” تکنولوژی ها و فرآیندهای نوین مدیریت منابع انسانی” با حضور مسئولین عالی رتبه، مدیران ارشد، سیاستگذاران، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی سراسر کشور روز‌های ۷ و ۸ اسفند ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش ایدرونیوز، احمد بذلی رئیس این همایش و قائم مقام مدیرعاملسازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: از سال ۸۱ تاکنون ۱۵ دوره کنفرانس توسعه منابع انسانی در تهران و ۲۱ همایش عرصه یاد گیری دراستان‌ های کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده که طی آن ۹۸۶ تجربه و ۳۷۸۵ مقاله به دبیرخانه کنفرانس واصل شده است که از این تعدادبالغ بر ۶۵۰ تجربه و مقالهدر رویداد‌های مذکور ارائه شده است.

همچنین۱۸ هزار نفر از اساتید و متخصصین وصاحب نظران و علاقمندان به حوزه مدیریت منابع انسانی در این رویداد‌ها شرکت کردهاند که حاصل آن بالغ بر ۲۷۰ هزار نفر ساعتآموزش و یاد گیری بوده است. حدود ۶۰درصد از شرکت کنندگان از بخش خصوصی، ۴۰درصد از بخش دولتی و ۳۰ درصد هم ازجامعه بزرگ زنان کشور بوده است.

در این همایش ضمن ارائه ۱۵ تجربه داخلی در حوزه منابع انسانی ، سه تجربه بین المللیدر این حوزه نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد.

ارائه تجارب بنگاه های کسب و کار ایرانی و بین المللی،سخنرانی سیاستگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی، برگزاری میزگرد تخصصی، بازدید از جاذبه های شهرو آشنایی با صنایع و دستاوردهای منطقه آزادکیش در حوزه منابع انسانی از دیگر برنامه های این همایش است.