با حضور رییس هیات عامل ایدرو کلید خورد

برگزاری همایش یاران انقلاب / صنعت در گام دوم انقلاب

این همایش با رویکرد بهره مندی از دانش انباشته فعالان و پیشکسوتان صنعت و تولید در چله اول انقلاب و تقدیر از ایشان با هدف هم افزایی بیشینه دانش و تجربه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می شود.

به گزارش ایدرونیوز ، محمد باقر عالی در این نشست که در نخستین روز از دومین سال چله دوم انقلاب برگزار شد از برگزاری همایش یاران انقلاب و صنعت تا پایان سالجاری خبر داد.

عالی تصریح کرد : این همایش با رویکرد بهره مندی از دانش انباشته فعالان و پیشکسوتان صنعت و تولید در چله اول انقلاب و تقدیر از ایشان با هدف هم افزایی بیشینه دانش و تجربه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می شود.

وی همچنین از برپایی مستمر این سلسله نشست ها به منظور تبیین نقش سازمان های توسعه ای صنعتی و نیز بخش صنعت در تحقق شعار سال ۹۹و بیانیه گام دوم انقلاب در بهار سال آتی خبر داد.

نتایج حاصل از همایش با برگزاری نشست های دائمی با مشارکت مسولان سه قوه؛فعالان بخش خصوصی؛ سمن ها و اتاقهای بازرگانی ؛ دانشگاهیان ؛ نخبگان ؛تولیدکنندگان و … مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.