بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو از نمایشـگاه بیـن المللی صنـایع پاییـن دسـتی نفـت

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدور از نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ایران به عنوان بزرگترین رویداد ایران در زمینه صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی بازدید کرد .

به گزارش ایدرونیوز ، محمد باقر عالی ضمن بازدید از غرفه های مختلف شرکت های حاضر در این نمایشگاه گفت : با توجه به سیاست نهضت داخلی سازی وزارت صنعت ، ایدرو در حوزه صنایع پایین دستی نفت ، گاز و پتروشیمی نیز به مانند سایر حوزه ها ، بدنبال شناسایی و تجمیع نیازهای این صنایع و بهم رسانی و تسهیل گری بین صنایع و شرکت های دانش بنیان است .

رئیس هیئت عامل ایدرو این نمایشگاه را فرصت مغتنمی برشمرد که شرکت های فعال داخلی می توانند با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه، فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را ارائه کنند.

نمایشـگاه بیـن المللی صنـایع پاییـن دسـتی نفـت از ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی تهران دایر بود.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین از اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته که بطور همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت دایر بود ، بازدید کرد .