در حاشیه بازدید مدیر عامل تولید گروه مپنا از مجتمع صنعتی اسفراین:

استقبال مپنا از محصولات مجتمع صنعتی اسفراین

مدیر عامل بخش تولید گروه مپنا با حضور در مجتمع صنعتی اسفراین و بازدید از این مجتمع، از همکاری مپنا و مجتمع صنعتی اسفراین خبر داد.

به گزارش ایدرونیوز ، مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین در دیدار محمدرضا روشنی مقدم با تشریح فعالیت ها، دستاوردها و توانمندی‌ها، فرآیند تولیدات و اقدامات اجرایی مجتمع صنعتی اسفراین را تبیین کرد.

روشنی مقدم در این بازدید ، کیفیت بالای ساختِ قطعات و تجهیزات در مجتمع صنعتی اسفراین را از نقاط قوت این مجموعه دانست و بر آمادگی مپنا به عنوان تولیدکننده نیروگاه در کشور، جهت استفاده از محصولات این مجتمع برای توربینهای بادی، ژنراتور و… تأکید کرد.

مدیر تولید گروه مپنا، با توجه به مذاکرات انجام شده و تفاهمات صورت گرفته با مدیر عامل و دیگر مدیران مجتمع صنعتی اسفراین ، درخصوص عقد قرارداد و ادامه همکاری های مپنا با این مجموعه صنعتی ابراز امیدواری کرد .