معرفی ۵۰۰ شرکت بزرگ اقتصاد کشور در بیست و دومین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران

سازمان مدیریت صنعتی ۵۰۰ شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد کشور در بیست و دومین سال متوالی رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در ۲۹ دی ماه سال جاری معرفی خواهد کرد.

معرفی ۵۰۰ شرکت بزرگ  اقتصاد کشور در بیست و دومین  همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران

به گزارش ایدرونیوز، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت : سازمان مدیریت صنعتی در جهت ارتقای توان عملیاتی و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشور و با انجام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ( IMI-100 )، اهداف مهمی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها، معرفی و رتبه‌بندی شرکت‌های اثرگذار در اقتصاد ملی و تولید اطلاعات در مورد آن‌ها و نیز، گسترش رقابت بین آن‌ها است.
ابوالفضل کیانی بختیاری با تاکید بر اهمیت نقش ۵۰۰ شرکت برتر کشور در تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: اطلاعات IMI-100 مربوط به سال مالی ۹۶ نشان می‌دهد میزان فروش ۵۰۰ شرکت معادل ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است
وی درخصوص سهم بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایران، در صادرات غیرنفتی گفت: در سال ۱۳۹۶ ، کل صادرات غیرنفتی کشور ۴۷ میلیارد دلار بوده است که صادرات ۵۰۰ شرکت حاضر، ۵۶ درصد کل صادرات غیرنفتی سهم داشته اند.
کیانی بختیاری ر پایان گفت: امسال یک پایگاه اطلاعاتی راه اندازی می کنیم تا اطلاعات ۲۱ سال گذشته رتبه بندی شرکت های برتر ایران، برای تحلیل های اقتصادی در سطح کلان استفاده شود.