صدور پروانه بهره برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پروانه بهره برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را به مدیرعامل این منطقه ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و با توجه به تصویب و ابلاغ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و نظر به ایجاد زیرساخت و محصور نمودن ۴۶۲ هکتار از محدوده ۲۰۰۰ هکتاری مصوب منطقه، پروانه بهره برداری محدوده ۴۶۲ هکتاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شد و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شوراعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آن را به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابلاغ نمود .

براین اساس ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار پس از دریافت پروانه بهره برداری ، امکان جذب سرمایه گذار و واگذاری اراضی در محدوده ۴۶۲ هکتاری را خواهد داشت.

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با مساحت ۲۰۰۰ هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از مناطق کانونی صنعتی-تولیدی و اشتغال در ۹۰ کیلومتری پایتخت و در محل تقاطع بزرگراه تهران-گرمسار و آزاد راه قم-گرمسار قرار گرفته است.