گزارش تصویری دیدار معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو با خانواده شهدای همرزم سردار شهید سلیمانی