در راستای هم افزایی آموزشی در جهت منافع کشور انجام گرفت؛

در راستای هم افزایی آموزشی در جهت منافع کشور انجام گرفت؛

در دیدار ابوالفضل کیانی بختیاری «مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی» و بابک سهرابی «رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران»، طرفین در خصوص همکاری در زمینه های آموزش، تحقیق و آینده پژوهی، تفاهم نامه ای جامع منعقد کردند.

به گزارش ایدرونیوز ، در دیدار ابوالفضل کیانی بختیاری «مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی» و بابک سهرابی «رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران»، طرفین در خصوص همکاری در زمینه های آموزش، تحقیق و آینده پژوهی، تفاهم نامه ای جامع منعقد کردند. کیانی بختیاری در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی های سازمان مدیریت صنعتی در زمینه هایی نظیر آموزش های تخصصی و کاربردی؛ مشاوره و اجرای مدیریت چابکی و استراتژی برای سازمان ها و نیز دوره های پرورش مدیران در تراز جهانی و … اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی آماده است بعنوان بازوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همکاری کند.
وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه فی مابین تاکید کرد: سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا در تمامی زمینه های مورد توافق به ویژه در طراحی و اجرای دوره های آموزشی در رشته صنعت های جدید در بالاترین سطح، همکاری نماید.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برگزاری دوره های بین المللی این سازمان گفت: در حوزه آموزش با دانشگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان همکاری داریم، همچنین بسیاری از دوره های جدید از جمله مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، مدیریت فناوری و نوآوری؛ مدیریت هوا- فضا؛ مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با آلمان ها، مدیریت صندوق های بازنشستگی با ایتالیا، مدیریت تحول دیجیتال؛ مدیریت مسئولیت اجتماعی بنگاهها و سازمان ها (CSR) با هلند ؛ مدیریت صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی را راه اندازی کرده ایم و آماده ایم از تعاملات بین المللی خود در همکاری با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز بهره ببریم.
کیانی بختیاری در خصوص فعالیت های خانه مدیران این سازمان اظهار داشت: خانه مدیران محلی برای یادگیری مداوم و تسهیم دانش و تجربیات مدیران کشور با بیش از ۶۰۰۰ عضو است و فرصت‌های لازم جهت گردهمایی،‌ تبادل نظر و تجربه را برای آنان فراهم می نماید. خانه مدیران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مختلف با صاحب نظران و مسئولین اجرایی یکی از ظرفیت های ارزشمند سازمان مدیریت صنعتی است و در این حوزه نیز می توانیم به همکاری فی مابین توسعه دهیم.