معاون مجتمع صنعتی فولاد اسفراین:

فولاد اسفراین در خدمت صنعت ریلی کشور

مجتمع فولاد اسفراین، قابلیت تولید و تامین محورهای مورد نیاز بخش ریلی کشور را دارد.

به گزارش ایدرونیوز ، معاون بازرگانی و عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی فولاد اسفراین گفت: مدیرعامل رجا در بازدید از توانمندی های مجتمع صنعتی اسفراین در زمینه تولید محور و چرخ قطار، خواستار همکاری مشترک با این مجتمع صنعتی برای رفع نیازهای صنعت ریلی کشور شد.
حسن اسماعیلی با بیان اینکه این مجتمع قابلیت تولید و تامین محورهای مورد نیاز بخش ریلی کشور را دارد، افزود: هم اینک برخی از لوکوموتیوهای داخل کشور به علت نبود چرخ و مشکلات واردات آن، از چرخه فعالیت خارج شده است.
وی گفت: مجتمع صنعتی اسفراین، اصلی ترین تولید کننده محور از مواد خام تا مرحله نهایی در زمینه محورهای باری، روسی، پارسی، محور لوکوموتیو و محورهای جی. ام است.