حضور معاون وزیر صمت در کارخانه نساجی فردوس

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از کارخانه نساجی فردوس بازدید کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این بازدید گفت: نساجی فردوس ۱۸ سال قبل به عنوان یک طرح اقتصادی در شهرستان فردوس کلید خورد و پس از چند سال واگذار شد که جزو واگذاری‌های موفق بوده است.

محمد باقر عالی افزود: سطح اشتغال، فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی نساجی فردوس در سال‌های گذشته حفظ شده و برای اینکه این ارزش آفرینی ادامه پیدا کند، برنامه‌ها و توافقات مناسب و تمهیدات لازم برای نساجی فردوس اندیشیده شده که امروز و فردا در استان قطعی می‌شود.