تعریف ۲۳ مورد پروژه داخلی سازی محصولات فناورانه در رینوتکس ۲۰۱۹

مهویدی، تعداد پروژه های داخلی سازی که تا روز آخر برپایی نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تعریف شده اند ، ۲۳ عدد پروژه عنوان کرد که هر کدام از این پروژه های داخلی سازی شامل تعداد زیادی نیاز فناورانه است .

به گزارش ایدرونیوز ، مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو ایدرو با اشاره به اینکه سازمان گسترش در حوزه صنایع نوین چشم انداز بهتری را نسبت به گذشته می‌بیند ، گفت: با توجه به فعالیت های صورت گرفته طی چند سال اخیر در حوزه صنایع نوین و فعالیتهای فناورانه ، شرکت‌های دانش بنیان و فناور قدرتمندتر از قبل شده اند و ساز و کارهای حمایتی متعددی در این خصوص ایجاد گردیده است.

حسین مهویدی افزود : در چنین فضایی سازمان گسترش در راستای بهم رسانی صنعت و فناوریهای دانش بنیان فعالیتهایی را در این نمایشگاه انجام داده است و در این راستا اطلاعات شرکت های دانش بنیان و نیازهای فناورانه صنعتی را شناسایی و ثبت نموده است.

مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو ایدرو علاوه بر این موارد، تعداد پروژه های داخلی سازی که تا روز آخر برپایی نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تعریف شده اند ، ۲۳ عدد پروژه عنوان کرد که هر کدام از این پروژه های داخلی سازی شامل تعداد زیادی نیاز فناورانه است .

مهویدی افزود: به عنوان نمونه یکی از پروژه های داخلی سازی دارای ۸۵ نیاز فناورانه بوده که این نیازهای فناورانه لازم است غربالگری و فیلتر شود و در نهایت نیازهای فناورانه دقیق و مشخص توسط شرکت های فناورانه و دانش بنیان برآورده گردد.

مهویدی خاطرنشان کرد : در زمینه به هم رسانی کسب و کار ما بین شرکتهای صنعتی و شرکتهای فناور و دانش بنیان توافقات اولیه برای انعقاد ۸ مورد تفاهمنامه یا قرارداد میان شرکت‌های صنعتی و دانش بنیان توسط ایدرو صورت پذیرفته که امیدواریم بزودی این موارد تبدیل به قرارداد یا تفاهمنامه شوند و به امضاء طرفین برسند.

هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی (رینوتکس ۲۰۱۹ ) امروز به کار خود پایان می دهد.