حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو در بازرگانی مس آذربایجان همزمان با تشکیل «میز تخصصی داخلی سازی صنعت مس» و برگزاری «نشست توسعه ساخت داخل» با کارکنان این مجموعه

معاون وزیر صمت در این نشست تخصصی در جمع کارکنان بازرگانی گفت: افزایش عمق ساخت داخل، راهبرد سال رونق تولید است و یکی از معیارهای سنجش مدیران می باشد.

به گزارش ایدرونیوز ، صنعت مس، پتانسیل داخلی سازی فراوانی دارد و تا کنون در این خصوص در این صنعت جهاد شده است.

مس در حوزه تعمیق ساخت داخل اقدامات ارزنده ای انجام داده است و با تشکیل میز تخصصی داخلی سازی این راهبرد نظم بیشتری می یابد.

خیرخواه معاون بازرگانی مس آذربایجان در این نشست با تشریح عملکرد این معاونت گفت: بازرگانی خود را سرباز تولید می داند و راهبرد داخلی سازی را از ابتدای سال با تشکیل «کارگروه توسعه ساخت داخل» و ایجاد سیستمی فنی و اجرایی به جد دنبال می کند.

در این نشست رهنمودهای وزارت صنعت،معدن و تجارت در تعمیق ساخت داخل تشریح و عملکرد مقایسه ای معاونت بازرگانی منطقه آذربایجان شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی از سوی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد تحسین قرار گرفت.