​برگزاری نشست تخصصی شهر هوشمند در هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی

پنل تخصصی شهر هوشمند در محل غرفه ایدرو در هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی (رینوتکس ۲۰۱۹ ) برگزار شد

به گزارش ایدرونیوز ، مدیر پروژه های شهر هوشمند شرکت مگفا در این پنل تخصصی با تشریح مفهوم شهر هوشمند همچنین چالش‌ها و تهدیدهای شهر ها تصریح کرد : با اجرای پروژه شهر هوشمند در شهر های کشور ۱۰ تا ۳۰ درصد کیفیت زندگی در شهرها افزایش خواهد داشت.

محمدرضا میرزا امینی با برشمردن اهداف پروژه شهر هوشمند عنوان کرد : اساس این پروژه جمع آوری داده ها ، تحلیل و نشان دادن واکنش مناسب به مسائل و رویدادهای جاری شهرهاست.

محمدرضا میرزا امینی اساس مدیریت و تصمیم گیری را با داشتن داده ها توصیف و تصریح کرد : پروژه شهر هوشمند با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بسیاری به بهبود زندگی ، کارایی عملیات و خدمات شهری و رقابت پذیری می کند.

پیش از این هم در دومین روز برگزاری نمایشگاه  رینوتکس ۲۰۱۹  سه نشست تخصصی در محل غرفه ایدرو برگزار شده بود.