حضور معاون وزیر صمت در غرفه مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند تبریز

معاون وزیر صمت در دومین روز بازدید از نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی در غرفه‌ی مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند تبریز حضور یافته و از طرح‌های دانش بنیان این دانشگاه بازدید کرد.

محمد باقر عالی در این بازدید با تاکید بر افزایش ارتباط بین دانشگاه و صنعت، گفت: به جوانانمان بیشتر اعتماد کنیم؛ واحدهای صنعتی باید جوانان و اساتید دانشگاه را باور کنند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه و فناوری افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش ارتباط بین دانشگاه و صنعت باعث حفظ و توسعه واحدهای صنعتی و شکوفایی مراکز علمی ما خواهد شد.

براساس این گزارش؛ معاون وزیر صمت در این بازدید از غرفه‌ی طراحی و ساخت دستگاه بازتوانی دست پس از سکته مغزی،طراحی و ساخت ستاپ نیرو سنجی همزمان شده با دستگاه یورو دینامیک، طراحی و ساخت ربات سه محوره کنترل مسیر با قابلیت تکرار پذیری ۲ میکرون،، طراحی و ساخت دستگاه رباتیکی سه محور، سنجش گشتاورهای کمری در حالت ایزومتریک ایزورزیستیر بازدید کرد.