گزارش تصویری بازدید وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از کرمانشاه و افتتاح چندین پروژه صنعتی