گزارش تصویری بازدید وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از اردبیل