دهکده لجستیک جهرم حلقه مکمل ساماندهی حمل‌ ونقل منطقه

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: دهکده لجستیک این منطقه ویژه نقش حلقه مکمل سازماندهی حمل و نقل منطقه ای را ایفا می‌کند.

به گزارش ایدرونیوز ، پیام فخرو دهکده لجستیک را محدوده مشخصی خواند که به منظور تجمیع فعالیت‏‌های مرتبط با لجستیک و حمل‌و‏نقل کالای داخلی یا بین‏‌المللی و برای بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‏‌ها ایجاد می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم با بیان اینکه بندر خشک، منطقه‌ای محصور در دهکده لجستیک است که برای ترکیب،‌ توزیع، ‌تخلیه، بارگیری، نگهداری،‌ بازرسی‌های قانونی مربوط به جابه‌جایی و انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی مرتبط با کالاهای بین‌المللی فعالیت ‌‌می‌کند، افزود: به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان بنادر خشک راه‌اندازی شده که نقش مهمی در بهبود، توسعه، وضعیت حمل و نقل کالا و به‌ویژه کالای کانتینری داشته است.

جهرم

همچنین در سند آمایش مراکز لجستیک وزارت راه و شهرسازی، مجموعاً ۵۸ مرکز شامل شهر، دهکده ، پارک و مراکز مرزی لجستیک مشخص شده که دهکده لجستیک جهرم یکی از این مراکز است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم پتانسیل‌های این منطقه را موقعیت ویژه در محور دسترسی جنوب به شهر شیراز و داخل کشور، نیروی انسانی مستعد و فعال، تمایل بالای سرمایه‌گذاران استانی و کشوری به سرمایه‌گذاری در شهرستان جهرم، راه‌های دسترسی مناسب ، راه‌آهن در دست احداث، فرودگاه در حال توسعه، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی جهرم، نقش محوری توزیعی در منطقه جنوب کشور، افزایش روند حمل و نقل ترکیبی کالا، حجم بالای تولیدات و محصولات باغی و کشاورزی، نزدیکی به پس‌کرانه ساحلی، دسترسی نسبتا مناسب به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس و… عنوان کرد.

فخرو گفت : بندر خشک به عنوان اساسی‌ترین رکن دهکده لجستیک جهرم در واقع پایانه‌ای ترکیبی در پس‌کرانه است که به بندری ساحلی متصل است.

وی افزود: عـلاوه بر خدمـات پایه‌ای کـه پایانه‌های سنتی کالا در پس کرانه ارائه می‌دهند، خدماتی نظیر انبارداری کالا، نگهداری از کانتینرهای خالی، تعمیرات کانتینر، تسهیل امورگمرکی و ترخیص و پشتیبانی کالاها نیز در بنادر خشک ارائه می‌شوند.

در مرحله اول حدود ۱۰۰ هکتار زمین با امکانات تأسیساتی و زیرساخت‌های اولیه برای راه‌اندازی دهکده لجستیک در نظر گرفته‌ شده و انتظار می رود که با راه‌اندازی دهکده لجستیک حمل ریلی برای محصولات و فراورده‌های منطقه ویژه و پتروشیمی فراهم شود.

منطقه‌ ویژه اقتصادی جهرم، یکی از پنج منطقه‌ ویژه‌ مصوب در استان فارس، در زمینی به حدود ۳۴۰ هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب ۲ فاز در حال راه اندازی است