تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در محل نمایشگاه بین المللی تهران