فصل جدید نهضت داخلی سازی

ایدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهمنامه داخلی سازی قطعات امضا کردند

به گزارش ایدرونیوز ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همزمان با آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست ؛ تفاهمنامه داخلی سازی قطعات و نیازهای صنایع کشور را امضا کردند.

بر پایه این تفاهمنامه که به عنوان فصل نوین نهضت ساخت داخل از آن یاد شده ؛ ایدرو با شناسایی و تجمیع نیازهای پتروشیمیایی و پلیمیری صنایع گوناگون کشور و ارایه آن نقش بهمرسانی و تسهیل گری بین صنایع و شرکتهای پتروشیمی کشور را به عهده دارد.

شرکتهای پتروشیمی کشور نیز با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به منطبق سازی فرایندهای تحقیق و توسعه و تولید محصولات خود و داخلی سازی نیازهای صنایع اقدام می کنند.

از دیگر سو قرار است تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای پتروشیمی از طریق سازندگان و شرکتهای دانش بنیان توانمند شتاب بخشی و گسترده شود

این تفاهمنامه در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست به امضای محمد باقر عالی و بهزاد محمدی معاونان وزیر صمت و نفت رسید.