مدیرعامل ایران خودرو مهم ترین محورها و اولویت های کاری این شرکت را اعلام کرد

مراسم معارفه دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیران ارشد وزارت صمت، اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد این گروه صنعتی برگزار شد.

مدیرعامل ایران خودرو مهم ترین محورها و اولویت های کاری این شرکت را اعلام کرد

به گزارش ایدرونیوز ، مراسم معارفه دکتر فرشادمقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران، مدیران ارشد وزارت صمت، اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد این گروه صنعتیبرگزار شد.

در این مراسم، دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مهمترین محورها و اولویت های کاری این شرکت خودروساز را اعلام کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهارداشت: توجه به موضوع تولید و ارکان آن جهت تحقق رونق تولید و ارتقاء سطح کیفیت محصولات، همچنین توجه به احیای شرکت ساپکو و ماموریت هایجدید آن و بکارگیری روش های نوین تامین مالیو همگرایی بین قطعه سازان و مجموعه سازها از جمله اولویت های کاری این گروه صنعتیخواهد بود.

مقیمی افزود: از آنجاکه رسانه ها یار دوازدهم صنعت هستند تعاملنزدیک با اصحاب رسانه دیگر اولویت گروه صنعتی ایران خودرو خواهد بود.

همچنین عدم توجهبه شایعات وشروع کار جهادی تازه دیگر اولویت این گروه صنعتی است.