فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد

اعضای هیئت مدیره شرکت ایران خودرو به اتفاق آراء فرشاد مقیمی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب کردند .

فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد

به گزارش ایدرونیوز این تصمیم در جلسه امروز هیئت مدیره شرکت ایران خودرو اتخاذ گردید .

فرشاد مقیمی پیش از این معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت در امور صنایع بود .