تولید انبوه هفت قطعه خودرویی در کشور

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: در نخستین میز تعمیق ساخت داخل خودرو، ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد برای داخلی‌سازی ۳۵ قطعه موردنیاز توسط۳۲ قطعه‌ساز منعقد شد که داخلی‌سازی ۷ قطعه به تولید انبوه رسید.

به گزارش ایدرونیوز ، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: در نخستین میز تعمیق ساخت داخل خودرو، ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد برای داخلی‌سازی ۳۵ قطعه موردنیاز توسط۳۲ قطعه‌ساز منعقد شد که داخلی‌سازی ۷ قطعه به تولید انبوه رسید.
سیدرضا مفیدی در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای تعمیق ساخت داخل، بیان کرد: مدیریت برنامه‌های تعمیق ساخت داخل به ایدرو واگذار شده و حدود ۲۰۰ قطعه از مجموعه قطعات موردنیاز برای داخلی‌سازی شناسایی شده و هر هفته جلسات منظم برای پیگیری برنامه‌ها و اقدامات ساخت داخل برگزار و گزارش کار ارائه می‌شود. او با اشاره به راه‌اندازی اولین میز ساخت داخل در حوزه خودرو توسط دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، یادآوری کرد: در این میز حدود ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد برای داخلی‌سازی قطعات و ملزومات موردنیاز بسته شد که این قراردادها کاهش ارزبری را به میزان ۸۵ میلیون یورو به دنبال دارند.
مفیدی با اعلام اینکه ۷ پروژه از این ۳۵ قطعه تا ۲۰ مرداد ماه به تولید انبوه رسیده است، گفت: میز دوم را نیز در نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد. او همچنین اضافه کرد: حدود ۸۴۴ میلیون یورو برای قطعه‌سازی و تامین کسری خطوط قطعه‌سازی در نظر گرفته شده است که می‌تواند به بهبود فرآیندها در این حوزه و خودکفایی بیشتر کمک شایانی کند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص وضعیت خودروسازی افزود: برنامه سال ۱۳۹۸ تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو است و تا ۱۹ مردادماه حدود ۳۱۰ هزار خودرو تولید شد.