تنها دارنده پرس ۶۳۰۰تن در ایران و خاورمیانه،مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

کیومرث میرزایی مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین در گفتگو با اهالی رسانه خبرداد:مجتمع صنعتی فولاد اسفراین تنها دارنده پرس ۶۳۰۰تن در ایران و خاورمیانه و همچنین دارای “ای اس آر”با ظرفیت ۵۲تن است که باعث تولید فولاد ناب میشود؛که توانسته است با تبدیل محصولات خود به ارزش افزوده ۸درصد در سال گذشته و ۲۰درصد درسال جاری دست یابد.

به گزارش ایدرونیوز ، میرزایی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجتمع صنعتی فولاد اسفراین اظهار کرد: این مجتمع با ۳ استراتژی مهم و اساسیِ *حکم رانی داده ها،دانش محوری و خدمت محوری * توانسته است مقدمه ورود به انقلاب صنعتی چهارم و ماندن در صفحه تولید و صنعت در میادین ملی و بین‌المللی راحفظ کند .
*تشکیل کنسرسیوم
مدیر عامل مجتمع صنعتی فولاد اسفراین تشکیل کنسرسیوم معدنی را یکی دیگر از فعالیت های گسترده این مجتمع عنوان کرد و گفت :تشکیل کنسرسیوم معدنی باعث نگهداشت زنجیره تولید از معدن میشود که ما توانستیم با حضور چند صنعت دیگر این کنسرسیوم را تشکیل دهیم.
*فقدان آشنایی مردم و بخصوص صنعتگران
کیومرث میرزایی درادامه از فقدان آشنایی مردم و بخصوص صنعتگران با ظرفیت بزرگ صنعت تولید اسفراین علی الخصوص مجتمع صنعتی اشاره کرد و خاطر نشان گردید :کمک اهالی رسانه که به عنوان بازوان توانمند دولت شناخته شده است میتوانید گره از این ناآشنایی بگشاید.
*عدم واگذاری مجتمع صنعتی فولاد
کیومرث میرزایی مدیرعامل مجتمع صنعتی فولاد اسفراین گفت:بعد از گذشت ۱۱سال از ابلاغیه واگذاری مجتمع صنعتی فولاد به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴قانون اساسی هنوز در کریدور تعیین یا رد خصوصی سازی مانده است؛میرزایی درپایان ضمن اشاره به این مطلب گفت :مدیران مجتمع فولاد علیرغم وجود این مسئله همچنان پرقدرت به کار خود ادامه و خواهان واگذاری این مجتمع به اهل علم و فن تاکید و تایید کرد.