برگزاری اولین نشست وزرای اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر

اولین نشست وزرای اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ در شهر آوازه ترکمنستان با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.

به گزارش ایدرونیوز ، محمد باقر عالی در این نشست به معرفی توانمندیهای صنعتی معدنی و زیرساختهای تجاری ایران در جهت توسعه مبادلات تجاری کشورمان با کلیه کشورهای همسایه به ویژه کشورهای ساحلی خزر تاکید کرد و اینکه دریای خزر دریای صلح و دوستی بوده برگزاری اولین همایش اقتصادی خزر زمینه ساز اجرایی نمودن مفاد موافقتامه همکاری اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی تاکید نمود.

عالی از آمادگی ایران در جهت تقویت بیش از پیش مبادلات با کشورهای ساحلی خزر در زمینه های مختلفی چون صنعت ، کشاورزی ، فناوریهای نوین ، انرژی و گردشگری و دیگر زمینه های مورد علاقه خبر داد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه بر ضرورت تقویت همکاری مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایران با دیگر کشورها و اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک سرمایه گذاری اشاره کرد.

در این نشست وزرای اقتصاد کشورهای ترکمنستان ، روسیه ، قزاقستان و معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان حضور داشتند.