برگزاری تورهای صنعتی بازدید از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تورهایی متشکل از صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در شهرک های صنعتی سراسر کشور را برای بازدید از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برگزار کرد

به گزارش ایدرونیوز ، هر تور صنعتی متشکل از نمایندگان ۲۰ تا ۲۵ واحد صنعتی هر استان را شامل می شود که تمایل به آشنایی با واحدهای متناظر خود دارند .

در مدت سه روز برگزاری نمایشگاه فرصتهای  ساخت داخل و رونق تولید تورهایی از استان های آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان رضوی، مرکزی، همدان ،اصفهان و یزد از این نمایشگاه بازدید کردند.

فعالیت نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید که از ۲۷ تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرده ، امروز یکشنبه به پایان می‌رسد.