مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های رسانه ملی و وزارت صمت در خصوص نهضت ساخت داخل