سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو