رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:

شناسایی نیازهای صنایع می تواند فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را ایجاد کند

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت : برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل قطعا می تواند در راستای ایجاد رونق در حوزه تولید و ساخت داخل اثرگذار واقع شود.

شناسایی نیازهای صنایع می تواند فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را ایجاد کند

علی بخشی در گفتگو با ایدرونیوز با اشاره به اینکه چند سالی است که اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترین بنیان تصمیم سازی های اقتصادی کشور است ، تصریح کرد : بدون تردید ایجاد زمینه های لازم به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های صنایع کشور برای توسعه ساخت داخل و همچنین کاهش میزان ارزبری تولیدات ایرانی می تواند کارساز واقع شود، به همین دلیل باید برپایی این نمایشگاه را در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور به فال نیک گرفت و آن را گامی موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار تولیدکنندگان داخلی در صنایع مختلف برشمرد.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر بهره گیری دولت و به طور خاص وزارت صمت از این فرصت برای شناسایی اصلی ترین چالش های ساخت داخل گفت : می تواند از هم اندیشی صاحبان صنایع ، تشکل های اقتصادی مختلف برای تدوین و شناسایی راهکارهایی عملیاتی به منظور تسهیل سرمایه گذاری های داخلی بهره ببرد.
وی خاطر نشان کرد: فعالان بخش خصوصی همواره راهی برای مشارکت با یکدیگر و ایجاد هم افزایی پیدا خواهند کرد اما مساله این است که در مسیر معرفی پتانسیل ها و نیازها، دولت به عنوان یک متولی تسهیل کننده، زمینه را برای مشارکت اثربخش تر بخش های مختلف و صنایع متعدد فراهم آورد.
بخشی خاطرنشان کرد: تعامل دولت با تشکل های اقتصادی حاضر در این نمایشگاه و نظرخواهی از انجمن های کسب و کار به منظور آشنایی بهتر با چالش ها و راهکارهای توسعه ساخت داخل هم می تواند به افزایش میزان اثربخشی این نمایشگاه کمک کند