معاون وزیر و رئيس هيئت عامل ايدرو:

دانش افزایی مزیت بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی است

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو در مراسم آغاز دومین دوره MBA معدن و صنایع معدنی سازمان مدیریت صنعتی گفت : برگزاری این دوره با حضور بخش خصوصی شکل گرفته و موید آن است که دانش افزایی مزیت این بخش در رقابت با بخش دولتی است.

به گزارش ایدرو نیوز ، محمدباقرعالی در این مراسم با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره وری در اسناد بالادستی پیش بینی شده است ، برگزاری این دوره را در راستای این سیاست ها و در نهایت باعث افزایش بهره وری دانست .


رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر نیاز حوزه معدن به برخی دانش های فرا رشته ای در چرخه عمر معدن از مرحله مطالعاتی تا مرحله بازیابی، ابراز امیدواری کرد: این دوره و دانشی که از آن منتج می شود در یک فاصله زمانی کوتاه اثرات مثبت خود را نشان دهد.
عالی با اشاره به نقش دانش آموختگان این دوره در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: توسعه هر بخش، مجموع توسعه افراد است و باید این توسعه به دیگران تسری یابد.
در این مراسم مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تشریح اهداف ترسیم شده بخش معدن و صنایع معدنی در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه گفت : این دوره در پی پرورش مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی کشور به منظور ارتقا بهره وری این بخش از صنعت و حضوری موفق در عرصه های بینالمللی است.