معاون وزیر صمت در روز ملی صنعت ومعدن کرمانشاه

همگامی بین بخشی راهگشای مشکلات صنعتگران

محمدباقر عالی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در کرمانشاه گفت قطعا با همگامی و همنوایی دقیق ببین بخش خصوصی، دولت، مجلس و سمن ها می توان مشکلات بخش صنعت را حل کرد.

به گزارش ایدرونیوز،  عالی که به نمایندگی از وزیر صمت در جمع برگزیدگان صنعت و معدن کرمانشاه سخن می‌گفت با اشاره به شرایط ویژه جنگ اقتصادی در کشور، مسئولیت‌ همه بخش‌ها را در سال رونق تولید حمایت عملی و جهادی از صنعتگران و معدنکاران بر شمرد و تاکید کرد چنانچه هماهنگی سریع بین‌بخشی به طور کامل اتفاق نیافتد حل مشکلات عرصه تولید به وقوع نخواهد پیوست.


وی درک درست از شرایط خاص کشور و داشتن نگاه و حس مشترک در بین همه بخش‌های ذیربط را مسیر برون رفت استراتژیک از فشارهای اقتصادی برشمرد و تصرح کرد؛‌ ایدرو بعنوان با تجربه‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور و پیشران نهضت ساخت داخل با هدف ایجاد پیوندها کلیدی بین تولیدگران و نخبگان فناور کشور برای تعمیق داخلی‌سازی نیازهای صنعت‌گران وارد میدان شده است.
نماینده وزیر صمت خواستار مشارکت فعالانه و صبورانه واحدهای صنعتی و معدنی و پارلمان بخش خصوصی و سمن‌ها برای روزامدسازی و انعطاف‌بخشی قوانین و دستورالعمل‌ها شد واز مراجع سیاستگذار کشور نیز درخواست کرد تا حداکثر تسهیل و ساده سازی فرآیندها با توجه به شرایط جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
گفتنی است محمد باقر عالی همچنین در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان کرمانشاه حاضر و در خصوص تسریع بهره‌برداری طرح‌های ایدرو و نیز دغدغه‌های صنعتگران و معدنکاران کرمانشاهی با آنان گفتگو کرد