تعمیرات ۱۲ فروند نفتکش تا پایان سال جاری در مجتمع کشتی سازی بندرعباس

طبق توافق صورت گرفته با شرکت ملی نفتکش، قرار است تا پایان سال جاری ۱۲ فروند کشتی از شرکت ملی نفتکش ایران در مجتمع کشتی سازی بندرعباس تعمیرات خود را انجام دهند.

تعمیرات ۱۲ فروند نفتکش تا پایان سال جاری در مجتمع کشتی سازی بندرعباس

به گزارش ایدرونیوز ، فریدون همتی پس از دیدار با کاپیتان نصرالله سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکشایران، عنوان کرد: با توجه به توانمندی هایی که مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو) در بندرعباس دارد و وجود نیروی انسانی و امکانات کارآمد و باور بهانجام کارهای بزرگ در این مجموعه، جلسات متعددی با دو مجموعه شرکت ملی نفتکش وشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه سفارشات ساخت و تعمیرات کشتی به ایزوایکوداشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه بادستور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران تعمیرات کشتی های این مجموعه در مجتمع کشتیسازی بندرعباس آغاز شد و تاکنون ۵ کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش در ایزوایکو تعمیرشده است.

استاندار هرمزگان تصریح کرد:از روز گذشته(پنجم تیرماه) نیز تعمیرات ششمین کشتی شرکت ملی نفتکش ایران که یکی ازبزرگترین کشتی های این شرکت و حتی از بزرگترین کشتی های نفتکش در دنیا محسوب میشود، در مجتمع ایزوایکو آغاز شد.

همتی بیان کرد: این برای اولینبار است که تعمیرات چنین کشتی نفتکش بزرگی در ایران انجام می شود که نشان‌دهندهتوانمندی های بسیار خوب مجتمع کشتی سازی در بندرعباس است.

وی گفت: طبق توافق صورت گرفتهبا شرکت ملی نفتکش قرار است تا پایان سال جاری ۱۲ فروند کشتی دیگر از این شرکت درمجتمع کشتی سازی بندرعباس تعمیرات خود را انجام دهند.

استاندار هرمزگان خاطرنشانکرد: این کار موجب رونق صنعت کشتی سازی در کشورمان می شود و باورمندی و توان انجامکارهای بزرگ توسط متخصصان داخلی را نشان خواهد داد.

همتی اضافه کرد: با ارائه سفارشات ساخت و تعمیرات بیشتر به مجتمع کشتی سازی در بندرعباس شاهد افزایشاشتغالزایی زایی در این مجموعه خواهیم بود.

 

منبع : ایسنا